Informacje
Połączenia i kontakty
  • Przechwytuj dziennik połączeń
  • Sprawdzaj czas i datę wykonania
  • Dostęp do książki telefonicznej
  • Funkcja blokowania danego kontaktu